Денков: За пръв път от години 2/3 от хората се чувстват щастливи

Оптимизмът ми за новата година не се основава само на народните поверия, а и на трезвите…