Дойде краят на частните лотарии

Държавен вестник обнародва промените в Закона за хазарта, с които се слага край на частните лотарии.…