Интегриран уъркшоп и Оценителна сесия по Проект BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“

На 19.04.2024 г. в изпълнение на Дейност 5 „Развитие на двустранните взаимоотношения, сътрудничество, обмяна на опит…