Временна организация за безопасност на движението по ул.„Христо Ботев“ в Казанлък

От днес евъведена временна организация за безопасност на движението по ул.„Христо Ботев“ в гр. Казанлък в…