Искат увеличение на туристическия данък и контрол на събираемостта му

С икономическа полиция Община Казанлък да проверява дали има укриване на туристически данък, поиска на заседание…