Община Гурково организира прием на заявления за потребители на социалната услуга „Топъл обяд“

Община Гурково подготвя проект за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001…

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Е ОДОБРЕНА ПО ЦЕЛЕВАТА ПРОГРАМА ЗА ТОПЪЛ ОБЯД

ОЧАКВА СЕ УСЛУГАТА ДА ЗАПОЧНЕ ОТ 1 МАЙ Одобрено е проектното предложение, с което Община Казанлък…