В новооткрития театър на „Искра“ за първи път у нас се играе „Хамлет“

На откриването на днешната дата преди 124 години на новата сграда на читалище „Искра“ представят пиесата „Иванку, убиецът…