Георги Тошев: Разказвайте за почтените хора, за да са винаги сред нас

„Нека да разказваме за хората, които вече ги няма сред нас, защото това е единственият начин…