Щъркел „нарушава“ карантината

Щъркел „нарушава“ карантината. Такъв е шеговитият коментар от снимка, направена в с. Дунавци,пред читалище „Светлина“. Снимката…

Близо 207 000 лв. ще бъдат вложени в добива на пясъци и чакъли от находище „Мечта“, Община Казанлък

„Трон“ ЕООД, с. Дунавци, община Казанлък, ще добива строителни материали – пясъци и чакъли, от находище…