Много добро сътрудничество с Община Казанлък отчете Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва

Добро взаимодействие с Община Казанлък, отчетоха на годишно отчетно- събрание на казанлъшката организация „Шипка“ на Съюза…

Запасните офицери скастриха Общината за честването на 19 февруари

Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва – гр. Казанлък изрази позиция относно избраната…