В Община Гурково днес се проведе консултации с парламентарно представените партии за съставите на СИК

Кметът на община Гурково проведе днес с парламентарно представените партии консултации за определяне съставите на Секционните…

КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

В Зала №6 Община Казанлък се проведоха консултации за определяне на съставите на Секционните избирателни комисии…