Стефан Бакърджиев: Да приемеш е мъдро, а да се примириш е жестоко

Пиеса, вдъхновена от Казанлък, е едната от двете, които събра в най-новата си книга писателят Стефан…