Община Гурково обявява конкурс за длъжността: СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ,КАСИЕР

О Б Я В А На основание чл. 91, ал.1и ал. 2 от Кодекса на труда,…