Вече можем да подаваме заявления за помощите, предвидени за учениците

Започна приемът на заявления за еднократна помощ от 300 лв. за ученици, записани в първи, втори,…

От днес се подават заявленията за отпускане на енергийни помощи

От 1 юли 2022 г. започва приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление…

15 вида продукти от първа необходимост за най-нуждаещите се

Родителите на деца, получаващи помощи за отглеждането им до навършване на една годинка, на деца с…

Създават Съвет по въпросите на социалните услуги

С решение на общинските съветници от Казанлък на своето заседание в четвъртък местните парламентаристи ще гласуват…

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК РАЗШИРЯВА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА“

Община Казанлък е одобрена и получи финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 за разширяване обхвата на проект „Патронажна грижа в Община Казанлък“. Допълващата услуга…

Добри новини на социалния фронт

Разгледани са 1256 молби за отпускане на еднократна помощ в условията на извънредно положение, като 49…