Еднократна помощ от 148,35 лв. ще получат уязвими домакинства за посрещане на разходите им за електроенергия

С еднократна помощ от 148,35 лв. ще бъдат подкрепени около 320 000 уязвими домакинства в България,…