Сметалото се завърна

По време на изолацията на родители им хрумна да занимават децата си със смятане с интересно…