Продължава частичното бедствено положение в селата Богдан и Каравелово

Четвърти ден тежка техника разчиства реките от наносите. Задаващите се нови валежи обаче събуждат страха на…