Вижте в Пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Правителството предлага флотилен адмирал Мален Чубенков да бъде освободен от длъжност и от военна служба Правителството…