Вижте в пресств решенията от днешното заседание на МС

Правителството одобри план за независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от Агенцията за публичните…

Вижте в пресств решенията от днешното заседание на МС

Правителството одобри становище на Министерския съвет по Конституционно дело №1 за 2022 Правителството одобри становище на…

Вижте в пресств решенията от днешното заседание на МС

Правителството одобри актуализирания Национален план за възстановяване и устойчивост Правителството прие Решение на Министерския съвет, с…

Вижте в пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Министерството на културата предлага проф. Атанас Куртев за орден „Стара планина“ – без лента, втора степен…

Вижте в пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Министерският съвет прие Постановление за създаване на Съвет за електронно управлениепри МС Правителството одобри проект на…

Вижте в пресс тв решенията от днешното заседание на МС

Правителството удължи изпълнението на национална програма „Европейски научни мрежи“ Министерският съвет измени Национална програма „Европейски научни…

Вижте в пресств решенията от днешното заседание на МС

Актуализира се Правилникът за организацията на дейността на Съвета за административната реформа Министерският съвет прие Постановление…

Вижте в пресств решенията от вчерашното заседание на МС

Правителството предлага на президента да бъде изменен Указ № 85 Министерският съвет прие Решение за предложение…

Вижте в пресств решенията от днешното заседание на МС

Определен е управител за страната ни в няколко международни финансови институции Със свое решение правителството определи…

Вижте в пресств решенията от днешното заседание на МС

Министерски съвет одобри кадрови промени в Главна дирекция „Охрана“ и Бюрото по защита на застрашени лица…