Вижте в presstv решенията от днешното заседание на МС

Определен е поименният състав на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие Националният съвет…

Вижте в пресств решенията на днешното заседание на МС

НСИ проведе 283 статистически изследвания през 2023 г. Министерският съвет прие Отчет за изпълнението на Националната…

Вижте решенията от последното заседание на МС

Икономика, педагогика и медицинаса сред най-масовите професионални направления във висшите училища Най-масовите професионални направления са „Икономика“,…

Вижте в presstv решенията от първото за годината заседание на МС

Правителството предлага д-р Митко Василев за орден „Стара планина“ заради приноса му в икономическите отношения между…

Вижте в presstv.bg решенията от днешното заседание на МС

Министерският съвет прие Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и…

Вижте в Пресств решенията от днешното заседание на МС

Одобрен е проект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Със свое…

Вижте в Пресств решенията от вчерашното заседание на МС

Вицепремиерът Мария Габриел е определена за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора…

Вижте в Пресств решенията от днешното заседание на МС

Правителството предлага бригаден генерал Радостин Илиев да бъде освободен поради навършване на пределната възраст за военна…

Вижте в пресс тв решенията от първото заседание на новото правителство

Устройственият правилник на Министерския съвет  се изменя съобразно структурата на новото правителство Правителството прие Постановление за…

Вижте в пресств решенията от днешното заседание на служебното правителство

Правителството одобри 21 национални програми за развитие на образованието Двадесет и една национални програми за развитие…