Ново уеб приложение за подаване на анонимни сигнали за разпространение на наркотици „DrugSTOP.bg”

Днес в Община Казанлък бе представено ново мобилно приложение „DrugSTOP.bg” за подаване на анонимни сигнали за…