23 секции ще бъдат разкрити в местата за лишаване от свобода

Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова посети 13 места за лишаване от свобода, като във фокуса на…