Фирмите трябва да започнат да изхвърлят разделно отпадъците (видео)

Според заповед №2358 от 27 ноември т.г. на кмета Галина Стоянова фирмите в Казанлък вече ще…

В Павел баня ще събират разделно отпадъците си  

Контейнери в три различни цвята закупи Община Павел баня, за да насърчи гражданите да започнат да…