Сдобряват ни задължително преди развода

Задължителна среща за сдобряване между съпрузите, която да продължи от 1 до 3 часа, ще бъде…

Искат задължителен опит за сдобряване при развод

Задължителна медиация по 12 вида дела – сред които развод, уреждане на родителски права, делба, изплащане…