Предвижда се преасфалтиране на важни пътни отсечки

Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, след извършен оглед, предлага да…