Целунато от ангели парче земя

От който и край на страната да тръгнете, сте на не повече от 4 часа път.И…