Проф. Михаил Делягин: Разделеният свят – през “цифров феодализъм” към комунизъм

Пандемията като инструмент за преобразуване на човечеството Коронавирусът създава впечатление за обичаен, тежък сезонен грип –…

Проф. Михаил Делягин: Разделеният свят – през “цифров феодализъм” към комунизъм

Пандемията като инструмент за преобразуване на човечеството Коронавирусът създава впечатление за обичаен, тежък сезонен грип –…