Гурково с +прираст на населението

В област Стара Загора само един град е увеличил населението си и бори успешно демографската криза…