Предвижда се преасфалтиране на важни пътни отсечки

Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, след извършен оглед, предлага да…

В 18 ч пускат движението по бул. „Ал. Батенберг“

Приключва преасфалтирането на кръстовището на бул.„Княз Александър Батенберг“ от ул.„Славянска“ до бул.„Никола Петков“. Очаква се днес…

Частично ограничение на движението на кръстовището на бул.“Ал. Батенберг“ с бул. „Н. Петков“ за преасфалтиране от понеделник

За преасфалтирането на южните пътни платна на кръстовището по бул.„Княз Александър Батенберг“ от ул.„Хаджи Димитър“ до…

Дават ход на ремонтите по четвъртокласната пътна мрежа на община Казанлък

Близо 7 000 км четвъртокласна пътна мрежа предстои да бъде преасфалтирана през 2023 г. е видно…