Общинското предприятие по чистота с инициатива за почистване на парк „Тюлбе“ този четвъртък

Общинско предприятие  „Комунална дейност и поддържане на инфраструктурата“ в град Казанлък организира почистване на парк „Тюлбе“…