На 16 април ще бъдат раздавани помощите на БЧК в Казанлък

В изпълнение на Програмата за храни и основно материално подпомагане – операция Подкрепа, съфинансирана от Европейския…

Помощите на БЧК в Казанлък ще бъдат раздавани от 16 април

В изпълнение на Програмата за храни и основно материално подпомагане – операция Подкрепа, съфинансирана от Европейския…