Цял блок плаща водата на ресторант

Общото потребление на вода продължава да товари сметките на изрядните битови клиенти и въпреки че в…