Обява: „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ обявява подбор на персонал

Във връзка с разкриването на нова социална услуга, „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и…