Новини от вас: Като пет пари в кесия

Паркиралите коли удобно са се разположили като пет пари в кесия. Ние къде да се наредим?…

Новини от вас: Необезпокоявани нарушители

Велоалея и забранителен знак…паркирали коли въпреки знака. Никакъв контрол. Паяк няма, сигурно и скобите са на…