Със сборен хор, оркестър и парашутен скок във вода открили язовир Копринка

На 4 септември 1956 г. в бюлетина на БТА „Вътрешна информация“ е публикувана информация по повод…