Новини от вас: Опасна растителност

Опасна растителност: Кръстовището на ул.Ал.Стамболийски и ул. Гладстон в гр.Казанлък.