Иван Иванов: Към момента и в средносрочен план България не е застрашена от продоволствена криза

Към настоящия момент и в средносрочен план България не е застрашена от продоволствена криза, каза пред…