На тази дата в Казанлък

1868 – Роден Антон Шипков, революционер.  1873  –  Във в-к “Македония” излиза дописка за състоянието на…

На тази дата в Казанлък

1856 – Роден е Атанас Карагитлиев – опълченец, доброволец от Сръбско-българската война. /краеведски календар/

На тази дата в Казанлък

1918 – В Казанлък основано Зидарско-стъкларско сдружение.

На тази дата в Казанлък

1958 – Роден Румен Денев, поет и писател.

На тази дата

1988  – Създаден Клуб на жените-туристки „Орлица” към ТД „Орлово гнездо”.

На тази дата в Казанлък

1878  – Открита новата сграда на Завода за командна хидравлика в гр. Шипка.       1883 – Роден…

На тази дата в Казанлък

1928 – За първи път на казанлъшка сцена се играе „Големанов”.  1951  –  Основана е ДСК…

На тази дата в Казанлък

1900 – Роден е Христо Манолов – композитор на първия български балет / краеведски календар /…

На тази дата в Казанлък

………. – Роден е Христо Христов – български търговец и общественик. Завършва висше икономическо образование в…

На тази дата в Казанлък

1878 – Заточен Иван Найденов 1998 – Учреден инициативен комитет за подновяване покритието на храм-паметника в…