Новини от Вас: Намерен ключ

Намерен е ключ до входа на аптека „Агро“ в района на парк „Розариум“.

Намерен е ключ в училищен двор в Казанлък

Ключът е намерен в двора на ОУ „Чудомир“ този следобед. Загубилият го може да го потърси…