България с най-евтина работна ръка в ЕС

България е с най-ниски разходи за труд в целия ЕС. Такива са изводите в изследване, публикувано…