Обява за работно място медицинска сестра в ДГ „Латинка“ – гр. Гурково

О Б Я В А На основание чл. 91, ал.1 и ал. 2 от Кодекса на труда, Община Гурково…