Педагогическият факултет на Тракийски университет проведе мащабна международна конференция

През 2022 г. се навършват двадесет години от решението на Министерски съвет на Република България, с …