Три фестивала, международен пленер и множество събития в културата организира Община Мъглиж през 2024 г.

На своето второ заседание от мандат 2023 – 2027 г, на 23 ноември, общинските съветници на…