Резултати на РЗИ от засиления контрол върху качеството на питейната вода в Стара Загора

На 1 ноември служители на РЗИ – Стара Загора са извършили пробонабиране от 5 пункта в…