Иса Бесоолу: Бъдете непреклонни в борбата с престъпността и опазване живота и здравето на хората

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на българската полиция!Използвам случая да поздравя всеки, взел решение да упражнява тази високоотговорна професия,…