Кметът на „Красно село“ е осъдена за конфликт на интереси

Административният съд – София град потвърди решението на комисията за борба с корупцията с председател Сотир…