Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация в Гурково, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ Общинска администрация Гурково уведомява, че във връзка с  изборите за Народно събрание, които…