Еднократна помощ от 148,35 лв. ще получат уязвими домакинства за посрещане на разходите им за електроенергия

С еднократна помощ от 148,35 лв. ще бъдат подкрепени около 320 000 уязвими домакинства в България,…

От днес се подават заявленията за отпускане на енергийни помощи

От 1 юли 2022 г. започва приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление…

Диана Ковачева: Уязвимите групи трябва да получа енергийни помощи, за да преживеят зимата

Увеличението на природния газ е факт. Неизбежно от 1 януари ще се увеличат и цените на…