Ендокринолог: Междинните сезони са предизвикателство за организма

Пролетната умора е свързана със смяната на сезоните, с промяната в атмосферното налягане, с промяната в…