ЕВН иска минимално увеличение на цената

Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията на електроснабдителните дружества за цените през новия регулаторен период…